کارگاه های آموزشی کوتاه مدت کهن الگوهای برند

کارگاه های آموزشی کوتاه مدت کهن الگوهای برند

آرکتایپ یا کهن الگو ها در واقع الگوهای تکراری ذهن انسان است که زندگی افراد از آن ها سرچشمه می گیرند.
و از آنجایی که برندها هم همانند افراد داستان های خود را دارند و ارتباطات و رفتارهای آنها با مخاطبانشان بسیار حساس و هوشمندانه است،برندی قوی تر است که بتواند آگاهانه رفتارهایش را طرح ریزی نموده و عمل نماید.


آنچه در این دوره خواهید آموخت:

1. تعریف آرکتایپ
2. لزوم اهمیت بخشی به آرکتایپ ها
3. سفر قهرمانی
4. مراحل سفر
5. نقش روانشناختی کهن الگو ها
6-چرایی استفاده از کهن الگوها در برندسازی
7. چگونگی انتخاب کهن الگو ها در فرایند برندسازی
8. تست آرکتایپی
9. بررسی تناسب افراد با برندها متناسب با شخصیت
10. نقش آرکتایپ ها در هویت و شخصیت انسان ها
11. بسط هویت و شخصیت انسانی از سویه ی سرنمونی در هویت برند ها
12. بررسی نقاط ارتباطی برند با مشتری از طریق آرکتایپ ها
13. بررسی آرکتایپی برندهای موفق

سخنران:

دکتر شهریار شفیعی

PhD در بازاريابي وبرندسازی – دانشگاه رن (RENNES )‌ فرانسه 

موسس و مدیر علمی آکادمی برند ایران 

عضو هيئت علمي سازمان مدیریت صنعتی 

عضو شورای سردبیری ژورنال Business & Economic Management

مدیر گروه فناوری برندسازی (BrandTech )

پنجمین سخنران برتر در میان صد متفکر برتر جهان در حوزه برند و بازاریابی در دلوند فرانسه 

 

هزینه ثبت نام : واریز مبلغ 4/440/000ریال 

زمان برگزاری: تکمیل ظرفیت

تلفن ارتباطی :

021-22654954-7

توضیحات تکمیلی:

به شرکت کنندگان پس از پایان دوره، گواهینامه پایان دوره BrandTech اعطا می شود. 
با توجه به محدودیت ظرفیت، بدیهی است اولویت ثبت نام با کسانی است که زودتر مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند .
ثبت نام به صورت آنلاین می باشد.

مبلغ ثبت نام : ۵,۵۵۰,۰۰۰ریال