کارگاه آموزشی برندسازی شرکت های دانش بنیان و جایگاه سازی استارتاپ ها

کارگاه آموزشی برندسازی شرکت های دانش بنیان و جایگاه سازی استارتاپ ها

آنچه در این سمینار خواهید آموخت:

1-تعریف جایگاه سازی

2-اهمیت توجه به رقبا در جایگاه سازی برند

3-تفاوت جایگاه سازی در استراتژی های بازاریابی و برندسازی

4- انواع جایگاه سازی

5- تعهد سازی در جایگاه سازی

سخنران:

دکتر شهریار شفیعی

PhD در بازاريابي و برندسازی – دانشگاه رن (RENNES )‌ فرانسه 

موسس و مدیر علمی آکادمی برند ایران 

عضو هيئت علمي سازمان مدیریت صنعتی 

عضو شورای سردبیری ژورنال Business & Economic Management

مدیر گروه فناوری برندسازی (BrandTech )

پنجمین سخنران برتر در میان صد متفکر برتر جهان در حوزه برند و بازاریابی در دلوند فرانسه