طراحی مدل کسب و کار

طراحی مدل کسب و کار

مدل کسب و کار  نقشه راه یک کسب و کاراست.و منطق درآمدی و خلق ارزش یک کسب و کار و چگونگی قرار گرفتن اجزاء اصلی یک کسب و کار در کناریکدیگر را نشان می دهد. داشتن مدل کسب و کار در واقع قدم اول برای رسیدن است. از آنجایی که ذهن انسان مملو از بی نظمی است و ایده های ما نوعی از رویا و آرزوی ما هستند به وسیله مدل کسب و کار میتوان به آن نظم بخشید و به عملی شدن نزدیک گرداند.
درواقع مدل کسب وکار مشخص کردن ابزار ها و روش هایی است که یک بنگاه اقتصادی به کار می گیرد تا به سود مورد نظر خود برسد.


آنچه در این دوره خواهید آموخت:

1. لزوم استفاده از مدل کسب و کار
2. تعریف مدل کسب و کار
3. کاربرد مدل کسب و کار
4. مورد کاوی داخلی مدل کسب و کار
5.  موردکاوی خارجی مدل کسب و کار
6. معرفی انواع مدل های کسب و کار
7. خلط و مغالطاط مدل کسب و کار با ابزارهای دیگر
8. تفاوت طراحی مدل کسب و کار در علم بازاریابی و برندسازی
9. تشریح مراحل استفاده از مدل کسب و کار دربنگاه اقتصادی
10. چگونگی طراحی بوم مدل کسب و کار
11. کارگاه طراحی مدل کسب و کار

مخاطبین:

√ دانشجویان رشته برند و بازاریابی و مدیریت

√ افرادی که قصد شروع کسب و کار خود را دارند

√ مدیران بازاریابی

√ مدیرانی که قصد ارتقا کسب و کار خود را دارند

√ فعالان حوزه ی کسب وکار(Startup)

سخنران:

دکتر شهریار شفیعی

PhD در بازاريابي و برندسازی – دانشگاه رن (RENNES )‌ فرانسه 

موسس و مدیر علمی آکادمی برند ایران 

عضو هيئت علمي سازمان مدیریت صنعتی 

عضو شورای سردبیری ژورنال Business & Economic Management

مدیر گروه فناوری برندسازی (BrandTech )

پنجمین سخنران برتر در میان صد متفکر برتر جهان در حوزه برند و بازاریابی در دلوند فرانسه 

شروع دوره :  تکمیل ظرفیت          

تلفن ارتباطی : 

021-22654954-7

توضیحات تکمیلی:

به شرکت کنندگان پس از پایان دوره، گواهینامه پایان دوره BrandTech اعطا می شود. 
با توجه به محدودیت ظرفیت، بدیهی است اولویت ثبت نام با کسانی است که زودتر مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند .
ثبت نام به صورت آنلاین می باشد.