کارگاه های آموزشی کوتاه مدت روانشناسی تبلیغات و برند

کارگاه های آموزشی کوتاه مدت روانشناسی تبلیغات و برند

سرمطالب مطالب دوره:

معرفی حوزه ی روان شناسی تبلیغات
نقش محوری پیام
پدیده انباشتگی اطلاعات و روان پریشی اطلاعات و گریز از تبلیغات
چالش های اصلی فراوری انتقال پیام
چگونه ضریب تاثیر و انتقال پیام را بالا ببریم؟
چگونگی ماندگاری پیام را افزیش دهیم؟
ساختار پیام،شکل پیام ،محتوای پیام
موارد به کارگیری انواع پیام
تکنیک های جذب مخاطب
دیدگاه گشتالتی به حوزه پیام
تاثیر فرهنگ در فهم پیام
وایت های پسا مدرن و ساختارشکن
نمادگرایی و روانشناسی یونگ در پیام
تبلیغات زیر آستانه ای
انواع حافظه و تکنیک های اثرگذاری بر روی حافظه بلند مدت مخاطبان
نظریه تناسب خودانگاره و نمونه های عملی آن
نحوه تکنیک های ترکیبی روانشناسی تبلیغات 

سخنران:

دکتر شهریار شفیعی

PhD در بازاريابي و برندسازی – دانشگاه رن (RENNES )‌ فرانسه 

موسس و مدیر علمی آکادمی برند ایران 

عضو هيئت علمي سازمان مدیریت صنعتی 

عضو شورای سردبیری ژورنال Business & Economic Management

مدیر گروه فناوری برندسازی (BrandTech )

پنجمین سخنران برتر در میان صد متفکر برتر جهان در حوزه برند و بازاریابی در دلوند فرانسه 

هزینه ثبت نام : واریز مبلغ 4/440/000 ریال 

شروع دوره : تکمیل ظرفیت                

تلفن ارتباطی :

021-22654954-7

توضیحات تکمیلی:

به شرکت کنندگان پس از پایان دوره، گواهینامه پایان دوره BrandTech اعطا می شود. 
با توجه به محدودیت ظرفیت، بدیهی است اولویت ثبت نام با کسانی است که زودتر مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند .
ثبت نام به صورت آنلاین می باشد.

مبلغ ثبت نام : ۵,۵۵۰,۰۰۰ریال