آسیب شناسی مدیریت برند

آسیب شناسی مدیریت برند

همه مجموع ها تلاش دارند با اجرایی‌سازی برنامه‌های"مدیریت استراتژیک برند"، تصویر برند را نزد مشتریان ترسیم کنند و تمامی فعالیت‌های مربوط به مجموعه خود را در این راستا قرار دهند. دغدغه آن‌ها ثبت و ثبوت این تصویر مطلوب ميباشد. اما واقعیت آن است كه در بسیاری موارد، حاصل اين تلاشها رابطه‌ای خطی و یک‌سویه (از طرف مجموعه) نیست، زیرا که این برداشت‌های ذهنی مشتریان است که در نهایت تصوير برند را ايجاد خواهد كرد. درست‌تر آن است که بگوييم در اصل، تصوير برند چیزی جز تصورات و برداشت‌هاي ذهني و شخصي مشتريان از يک برند نيست حال چه این برند در سطح شرکت، محصول، خدمت، فرانچایز و یا شخص باشد.


فرم درخواست مشاوره