ux(خلق تجربه ی کاربری)

ux(خلق تجربه ی کاربری)

حضور در فضای مجازی در واقع یکی از شروط لازم برندسازی و نه شرط کافی است و در حقیقت برای رسیدن به یک شرایط مطلوب باید وب سایت یک برند استانداردها و شرایط ویژه ای را دارا باشد.که در حین زیبایی و جامعیت مخاطب دچار سردرگمی نشده و به آسانی به محتوای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند. و در نتیجه تجربه ی مطلوب و رضایت بخش از حضور در وب سایت داشته باشد.
ما با طراحی مسیر تجربه ی مشتری به برند ها کمک کرده تا سایت خود را از دید  مخاطب بررسی کرده و بهترین مسیر را برگزیند.

 


فرم درخواست مشاوره