انتخاب شعار برند

امروزه  برند ها  براي حضور هميشگي در ذهن مشتريان  ويادآوري رسالت وفلسفه وجودي خود به مشتريان و كاركنانشان دست به انتخاب شعارهاي سازمان مي زنند . شعار  انتخاب شده دركنارنام تجاري ولوگو مي تواند نقش بسيار مهمي در جايگاه يابي و ياداوري نام شركت بازي كند

علاوه براين، شعارها بيانگر اهداف و نگاه برند نيز هستند . در حقيقت شعار مختصرترين و ظريف ترين شكل از بزرگ ترين ادعاي يك سازمان است .

گروه تخصصی برندتک شما را در انتخاب شعار مناسب برای برندتان یاری می نماید.

 


فرم درخواست مشاوره