انتخاب نام

نام برند ملموس ترین و عنصر از مجموعه  برند می باشد که در خصوص اماکن ومجتمع های تجاری نقش مهمی در تثبیت برند در اذهان مردم دارد. به طور معمول نام یک برند کمتر از دیگر عناصربرند دستخوش تغییر شده و نقشی مهم را در اشتهار و معرفی برند ایفا می نماید

گروه تخصصی برندتک،شما را در راستای یافتن نامی مناسب و متناسب با هویت برندتان یاری می نماید.


فرم درخواست مشاوره