سردر و نما

در بسیاری از کسب و کارها همچون فروشگاه ها، مراکز آموزشی و دیگر مراکز خدماتی سردر به عنوان المان اطلاع رسان و ارتباطی با مخاطب عمل می کند که البته با وجود ضوابط قانونی و محدودیت فضا فعالیت های آن محدود است.ولی باید در نظر داشت که سردر و بعضا نمای ساختمان های مربوط به برند بخشی از هویت برند را تشکیل داده و نشان گر نوع فعالیت و شخصیت برند است.
برای طراحی سر دری مناسب با هویت و شخصیت برند خود از نظر کارشناسان ما استفاده نمایید.

 


فرم درخواست مشاوره