فرانچایز

فرنچایز گونه‌ای از کسب و کار است که بر پایه آن به یک شرکت اختیارداده می‌شود که تولیدات و یا فراورده‌های شرکت دیگر را بفروشد و در برابر آن مبلغی دریافت کند
با توجه به اینکه یکپارچگی در شعب مختلف یک فرانچایز از اصول اصلی یک فرانچایز است لازم است هر هسته ی مرکزی بیکفرانچایز استاندارد ها و خطوط قرمز خود را به درستی و با کمک متخصصین امر برند تدوین نماید.    

 


فرم درخواست مشاوره