طراحی کاتالوگ

کاتلوگ کتابچه ای حاوی اطلاعات طبقه بندی شده،از محصول،خدمت و کلیت کسب و کار است که در صفحات متعدد همراه با عکس،توضیحات،جداول چاپ می شود و بسته به هویت وو شخصیت برند ابعاد و جنس های مختلفی دارد.


فرم درخواست مشاوره