تداعیات برند

تداعیات برند عناصر بصری، کلامی، معماری(حجمی) و مفهومی هویت برند را تشکیل مي‏دهد، و به آن چيزي اطلاق مي‏شود که به صورت مستقیم و غيرمستقيم در ذهن مشتري با برند مرتبط است. 

تداعيات یک برند، نوعی دارايي استراتژیک برای هر مجموعه¬ای می باشد که در حقیقت یکی ازعوامل خرید در مطالعات رفتار مشتریان محسوب می گردد که  مي‏تواند دلايل موجهی براي خريد به ذهن مشتریان القاء نماید، بر احساسات در مورد يک محصول تأثير بگذارد و پايه‏ هاي گسترش برند را استوار سازد


فرم درخواست مشاوره