طراحی لوگو

لوگو یا نشانه یکی از عناصری است که به عنوان یکی از شیوههای نمایش خواستگاه، مالکیت و سایر تداعیات مرتبط با برند تاریخچهای طولانی دارد. به عنوان مثال در طول قرن¬های متمادی، خانوادهها و کشورها با استفاده از جلوههای تصویری و لوگو، نام و هویت خود را متمایز می¬ساختند.
لوگو، دامنه وسیعی از جلوههای تصویری را، از طرحهای منحصر به فرد در نگارش نام شرکتها یا علائم تجاری تا طرحهای انتزاعی، دربر میگیرد.
اهمیت لوگو برای ساخت برند یا نام تجاری غیر قابل انکار است. افراد هر روز با مفاهیم و ایده های متعددی روبروی می شوند که تنها ایده ها عناصر جذاب و جالب را به خاطر می سپارند و یک لوگو با طراحی خوب می توانید یکی از این عناصر جذاب باشد. اهمیتی ندارد فضایی که یک عنصر برای نمایش خود دارد بزرگ باشد یا کوچک، یک لوگوی خوب از جمله عناصری است که می تواند روی هر چیزی با هر اندازه ای نمایش داده شود. بروشور، آگهی تبلیغاتی، اعلامیه، نشریه، کارت ویزیت، کارت پستال، بنر و ... روش ها و ابزار متعددی برای نشان دادن لوگو به دنیا وجود دارد.

 


فرم درخواست مشاوره