طراحی و تدوین مدل کسب و کار

طراحی و تدوین مدل کسب و کار

قبل از شروع هر کسب و کاری نیاز به یک نقشه ی راه است ودقیقا باید مشخص شود که  ارزش های ارائه شده کسب و کار چیست،منابع کسب و کار و کانال های ارتباطی و فعالیت های اصلی  و .... کدام هستند.چرا که برای راه اندازی هر کسب و کاری هزاران ایده در ذهن وجود دارد که در صورتی عملی می شود که بتوان به صورت یک نقشه ی عملی پیاده سازی نمود.ما به شما کمک می کنیم که طرح کسب و کار جدید خود را قبل از شروع  طوری طراحی نمایید که به راحتی عملیاتی شود.


فرم درخواست مشاوره