هویت یکپارچه مجازی برند

هویت یکپارچه مجازی برند

امروزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و افراد سبک جدیدی از زندگی را تجربه می کنند که با ظهور اینترنت این فضای جدید به مرور گسترش یافته و به تدریج تمام ابعاد زندگی بشر را فراگرفته است. با وجود اینکه اینترنت نیاز ذاتی انسان نیست ولی به این دلیل که اینترنت بر" ارتباط "که لازمه ی زندگی انسان است متمرکز شده است، گاهی زندگی بدون آن ممکن نیست.
در اقتصاد فضای مجازی باعث شده است که فروشنده و مشتری هویت مجازی داشته باشند و همچنین فرآیند خرید و جابه جایی پول ها کاملا مجازی صورت می گیرد .این فرآیند ها سبب "هویت زدایی" شده است و افراد می توانند در این فضا هویت خود را تغییر دهند و به جعل نام، سند و یا تکثیر آن بپردازند چرا که دیگر در این فضا ما با یک شخص و یک سند واحد مواجه نیستیم بلکه با تصویری از آن مواجهیم که می توان از آن در فرآیند های مختلفی استفاده کرد.  و همین باعث می شود تا اعتماد پذیری در این فضا روندی متفاوت از دنیای واقعی طی کند. و اینجاست که هویت سازی و در نتیجه برندسازی در این فضا بسیار اهمیت پیدا می کند، نام و نشانی معتبر که افراد بتوانند با طیب خاطر با آن به تعامل پرداخته و از خدماتش استفاده کنند.

 


فرم درخواست مشاوره