هویت یکپارچه برند

هویت یکپارچه برند

هویت هر برند جوهر و اصالت آن است، اگر فرد، شرکت، سازمان و یا یک برند بخواهد تصویری ماندگار برای خود ایجاد نماید، باید ابتدا هویت برند خود را به وجود آورد

و سپس بر مبنای این هویت، پیامها، که تصویر ذهنی هر برند را می سازند را طراحی و به سوی مخاطبان گسیل گرداند. به بیانی دیگر هویت برند عبارتست از معنا و مفهوم برند. هویت برند، مجموعه ای منحصر به فرد از تداعیات برند است، این تداعیات، شامل مواردی است که برند بر آن دلالت دارد و نیز قول و وعده ای که به مشتریان می دهد. در واقع، اساس و جوهرۀ برندسازی آن است که برندهایی با تداعیات قوی و قدرتمند، مطلوب و منحصر به فرد آفریده شوند.


فرم درخواست مشاوره


مشتریان دریافت کننده این خدمات :

  • پرژک