آسیب شناسی مدیریت برند

همه مجموع ها تلاش دارند با اجرایی‌سازی برنامه‌های"مدیریت استراتژیک برند"، تصویر

ارزش گذاری برند

ارزش یک برند از دیدگاه مصرف کننده، وعده یک تجربه و وفای به آن است؛ از چشم انداز کسب و کار،

هویت یکپارچه برند

هویت هر برند جوهر و اصالت آن است، اگر فرد، شرکت، سازمان و یا یک برند بخواهد تصویری ماندگار برای خود

هویت یکپارچه سازمانی

هدف از طراحی و تدوین سند هویت یکپارچه سازمانی حفظ شاکله ای منسجم از شخصیت برند در نزد مخاطب است

هویت یکپارچه مجازی برند

امروزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و افراد سبک جدیدی از زندگی را

ارتباطات یکپارچه بازاریابی برند

در بحث ارتباطات برند، ما با پرسش های اساسی رو به رو می¬شویم و جواب به این سوالات را می¬توان

استراتژی های کلان کسب و کار

در باب استراتژی های کلان کسب و کار سعی برآنست تا راهبردهای برندسازی و نحوه ورود به بازار برند مورد ب

استراتژی های برند

در مديريت استراتژیک سعي برآن است اطلاعات كمي و كيفي به گونه‌اي تنظيم گردد كه بتوان تحت شرايط نا

ممیزی برند

برای رسیدن به وضعیت مطلوب همیشه باید وضعیت موجود سنجیده شود، به عبارت دیگر همواره برای رسیدن به مقصد

معماری برند

معماری برند در واقع چگونگی کنار هم قرار گرفتن زیر برندهای یک سازمان نسبت به برند اصلی سازمان می باشد

جایگاه سازی برند

جایگاه سازی برند به ما یادآوری میکند که انتخابهای مشتریان بر مبنای مقایسه انجام میشود و ارزیابی

استخراج نقشه ذهنی برند

-    مشتریان یک برند در مورد آن چگونه فکر می نمایند؟ -    هنگام شنیدن

تدوین برنامه فروش برند شده

یک برند هنگامی موفق خواهد بود که همواره و در کلیه اجزاء و عناصر، انسجام و یکپارچگی خود را حفظ کند و

برند سازی داخلی

در عصر حاضرسازمان ها دریافته اند، همانگونه که برندسازی خارجی از طریق تبلیغات و قول برند، فرآیند تصمی

استراتژی های سبد محصول

استراتژی محصول داراي ابعاد مختلفي است كه همسویی و هماهنگی آنها ميتوانند خروجي مفهومی مورد نياز براي