طراحی اوراق اداری

اوراق اداری به منزله قاصد و نماینده اداری و مدیریتی مجتمع در دنیای بیرون است. هویت بصری یکپارچه در ا

طراحی بسته بندی

این روزها بسته بندی نقشی فراتر از محافظت از محصول دارد و در حقیقت برای کالا ایجاد ارزش افزوده می کند

طراحی لوگو

لوگو یا نشانه یکی از عناصری است که به عنوان یکی از شیوههای نمایش خواستگاه، مالکیت و سایر تداعیات مرت

طراحی کاراکتر

کاراکتر شخصیت هایی گرافیکی هستند که برای حضور در فضای غیر رسمی برند آفریده می شوند . این شخصیت ها ال

طراحی کارت ویزیت

کارتی در ابعاد استاندارد 5×9 سانتیمتر است که بر روی مقوا با گراماژ گوناگون ارائه می شود. کارت

طراحی سربرگ

 سربرگ،برگه ای است که بطور معمول در قطع A4 )سانتیمتر (7/29 × 21 ارائه می شود و برای انجام

طراحی پوستر

پوستر یکی از ارکان اصلی ارتبا طات یکپارچه ی بازاریابی و برند است که برای اطلاع رسانی در خصوص رویداده

طراحی بروشور

بروشور مجموعه ای از اطلاعات و توضیحات درباره یک کسب و کار یا محصول و یا خدمات است که در یک برگه طراح

طراحی کاتالوگ

کاتلوگ کتابچه ای حاوی اطلاعات طبقه بندی شده،از محصول،خدمت و کلیت کسب و کار است که در صفحات متعدد همر

غرفه نمایشگاهی

امروزه رقابت در نمایشگاه های تخصصی بسیار تنگاتنگ است، و برندها تلاش دارند تا با حداکثر توان خود در آ

سردر و نما

در بسیاری از کسب و کارها همچون فروشگاه ها، مراکز آموزشی و دیگر مراکز خدماتی سردر به عنوان المان اطلا

طراحی پوشش پرسنل

پوشش پرسنل باید متناسب با ماهیت برند باشد و پوشش یکسان نشان دهنده ی یکپارچگی در برند است و همه پرسنل