سمینار تبلیغات و برندینگ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سمینار تبلیغات و برندینگ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

در روز جمعه26 شهریور ماه سمینار تبلیغات و برند ینگ که در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردید و دکتر شهریار شفیعی به همراه دکتر محمود محمدیان و مهندس مجتبی محمدیان  به عنوان سخنرانان در آن حضور داشتند.
دکتر شهریارشفیعی در مورد مفاهیم برند و تفاوت های برند با بازاریابی صحبت نمودند و به موشکافی  دلایل نیاز شرکت ها به برند سازی و چرایی موفقیت سازمان هایی که به امر برندسازی توجه ویژه دارند پرداختند.
وی با اشاره به برندهای همچون هارلی دیویسون که توانسته اند قسمتی از زندگانی مخاطبان خود شوند و جایگاه ویژه ای در قلب آن ها داشته باشند،به برندسازی موفق پرداختند.  
مخاطبین این سمینار از کسب و کارهای متفاوتی مانند پزشکی تا فضای مجازی بودند که با سوالات خود فضای تعاملی به سمینار بخشیده بودند.