برگزاری سمینار تکنیک های تدوین شعار تبلیغاتی توسط گروه تخصصی برندتک

برگزاری سمینار تکنیک های تدوین شعار تبلیغاتی توسط گروه تخصصی برندتک

سمینار تکنیک های تدوین شعار تبلیغاتی و شیوه های علمی تنظیم شعار سازمانی به بیان دکتر شهریار شفیعی در تاریخ 11 دی ماه توسط گروه تخصصی برند تک و همکاری موسسه بن ژیوار  برگزار شد.

در این سمینار به آسیب شناسی شعار های تبلیغاتی برند مختلف و بررسی مورد ی شعار های بیمه ها و بانک های کشور پرداخته شد.و تکنیک های تدوین شعار تبلیغاتی و شعار سازمانی بیان شد.

شرکت کنندگان در سمینار از تمامی صنایع اعم از دارو سازی،پتروشیمی، خدماتی، آموزشی،بازاریابی مجازی(IT) و....بودند.