پاسخ دکتر شفیعی به سوالات شما

سوال مطرح شده:فرق بازار یابی صنعتی و برندینگ صنعتی چیست؟
پاسخ دکتر شفیعی به سوالات شما
کیفیت متوسط :    دانلود (13.75 مگابایت)
کیفیت اصلی :    دانلود (13.75 مگابایت)
دانلود : 687


پاسخ دکتر شفیعی به سوالات شما

سوال مطرح شده:برندسازی B2B(برندسازی حوزه ی سازمانی) چگونه است؟
پاسخ دکتر شفیعی به سوالات شما
کیفیت متوسط :    دانلود (17.71 مگابایت)
کیفیت اصلی :    دانلود (17.71 مگابایت)
دانلود : 719


پاسخ دکتر شفیعی به سوالات شما در برنامه پادسخ

سوال مطرح شده:برندسازی کشوری یا مکانی به چه معناست و چه تفاوت هایی با برندسازی محصول دارد؟
پاسخ دکتر شفیعی به سوالات شما در برنامه پادسخ
کیفیت متوسط :    دانلود (19.26 مگابایت)
کیفیت اصلی :    دانلود (19.26 مگابایت)
دانلود : 846


پاسخ دکتر شفیعی به سوالات شما در برنامه پادسخ

سوال مطرح شده:سئوالم در مورد برند ریسرچ می باشد. میخواستم در زمینه برند ریسرچ و تفاوت آن با مارکتینگ ریسرچ توضیحاتی بفرمایید. جدیدا این واژه برند ریسرچ را می شنوم ولی نمیدانم چه تفاوتی با مارکتینگ ریسرچ داشته و شامل چه بخشهایی است؟
پاسخ دکتر شفیعی به سوالات شما در برنامه پادسخ
کیفیت متوسط :    دانلود (13.61 مگابایت)
کیفیت اصلی :    دانلود (13.61 مگابایت)
دانلود : 840


کیفیت متوسط :    دانلود (13.73 مگابایت)
کیفیت اصلی :    دانلود (13.73 مگابایت)
دانلود : 822


مصاحبه مهندس شعبانعلی از دکتر شهریار شفیعی (3)

بحران رسانه ها
مصاحبه مهندس شعبانعلی از دکتر شهریار شفیعی (3)
کیفیت اصلی :    دانلود (52.62 مگابایت)
دانلود : 506


مصاحبه مهندس شعبانعلی با دکتر شهریار شفیعی (2)

برندها و پلتفرم ها
مصاحبه مهندس شعبانعلی با دکتر شهریار شفیعی (2)
کیفیت اصلی :    دانلود (47.82 مگابایت)
دانلود : 518


برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ-بخش چهارم

مصاحبه جناب آقای دکتر شهریار شفیعی ریاست آکادمی برند ایران و جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی و سرکار خانم مهندس بیدگلی در خصوص لزوم برند سازی در مباحث فرهنگی و هنری برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش چهارم
برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ-بخش چهارم
کیفیت اصلی :    دانلود (10.84 مگابایت)
دانلود : 539


برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ- بخش سوم

مصاحبه جناب آقای دکتر شهریار شفیعی ریاست آکادمی برند ایران و جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی و سرکار خانم مهندس بیدگلی در خصوص لزوم برند سازی در مباحث فرهنگی و هنری برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش سوم
برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ- بخش سوم
کیفیت اصلی :    دانلود (8.5 مگابایت)
دانلود : 537


برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش دوم

مصاحبه جناب آقای دکتر شهریار شفیعی ریاست آکادمی برند ایران و جناب آقای دکتر محمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص لزوم برند سازی در مباحث فرهنگی و هنری
برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش دوم
کیفیت اصلی :    دانلود (6.54 مگابایت)
دانلود : 529


برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش اول

مصاحبه جناب آقای دکتر شهریار شفیعی ریاست آکادمی برند ایران و جناب آقای دکتر محمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص لزوم برند سازی در مباحث فرهنگی و هنری
برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش اول
کیفیت اصلی :    دانلود (8.81 مگابایت)
دانلود : 532


نکاتی در خصوص ثبت برند

بعد از اینکه نام برند را متناسب با هویت انتخاب کردیم باید در سایت ثبت اسناد تجاری ثبت نماییم
نکاتی در خصوص ثبت برند
کیفیت اصلی :    دانلود (34.41 مگابایت)
دانلود : 618


چرا باید برندسازی کنیم؟

آیا باید تمام کالاهایی که در حوزه های مصرفی ، صنعتی یک سرزمین هستند به سوی برند سازی بروند ؟
چرا باید برندسازی کنیم؟
کیفیت اصلی :    دانلود (6.35 مگابایت)
دانلود : 662


مصاحبه مهندس شعبانعلی از دکتر شهریار شفیعی (1)

برند و برند سازی
مصاحبه مهندس شعبانعلی از دکتر شهریار شفیعی (1)
کیفیت اصلی :    دانلود (30.5 مگابایت)
دانلود : 764