وجوه تشابه رقابتی: Competitive point of parity


آن دسته از تداعیاتی هستند که برای خنثی­ کردن وجوه تمایز رقبا طراحی می­ شوند. برند شما زمانی به جایگاه رقابتی پرقدرت و شاید شکست ناپذیر دست می­ یابد که وجوه تشابه آن بتواند، وجوه تمایز رقبا را درنظر مشتری خنثی­ کند و از سوی دیگر وجوه تمایز منحصر به فرد خود را نیز حفظ نماید. روشن است که چنین جایگاه مطلوبی نیازمند تلاش و برنامه­ ریزی مستمر و منسجمی است و دست­ اندرکاران برند می ­بایست نکات بسیاری را مورد توجه­ قراردهند.