شخصیت برند - Brand Personality


نسبت دادن ویژگی هایی از صفات موجود در شخصیت یک انسان همانند وقار، ملایمت، ابتکار و ... به یک برند بطوریکه تمایز ایجاد نماید . این فرآیند معمولا از طریق یک کار طولانی مدت تبلیغاتی و با بسته بندی مناسب و کار گرافیکی بر روی آن صورت می پذیرد. این صفات، رفتار برند از طریق ارتباطات و بسته بندی از یک طرف و کارکنان سازمان از سوی دیگر اطلاع رسانی می شود.