FMCG (کالاهای تندمصرف)


FMCG : Fast Moving Consumer Goods
برای توصیف اقلام خریداری شده اغلب مصرف کنندگان از این بیان استفاده می شود از جمله این کالاهای تند مصرف می توان به موادغذایی،مواد شوینده و لوازم آرایشی اشاره کرد.