برند و برند سازی

هویت از نگاه فلسفی اجتماعی
شکست هویت کلامی

در زمینه کسب و کار و نام تجاری، هویت نام تجاری یک شرکت بیان کننده آن چیزی است که به عنوان محصول و یا خدمات ارائه می­شود.

شایستگی محوری(Core Competency)
سکوت برند چیست؟

سکوت برند زمانی است که یک برند در حالت سکون و بدون فعالیت خاصی قرار می¬گیرد تا عکس¬العمل رقبا را بسنجد و به نقاط دیگر بازار نفوذ کند

اثرات هویت برند

یک برند با هویت قوي، مکان امني براي مشتریان است؛ زیرا به کاهش عدم اطمینان و ریسک خرید و مصرف یک محصول براي آنها منجر ميشود.