برند و برند سازی

تفاوت محصول و برند چیست؟

محصول هر آن چیزی است که ما به بازار رائه می دهیم تا بتوانیم توجه مخاطب را برای خرید و استفاده جلب کرده و نیاز یا خواسته ای را براورده کنیم.اما مفهوم برند فراتر از محصول است،زیرا برند می تواند ابعادی را در برگیرد که موجب تمایز محصول ما با محصولات رقبا می شوند.

تفاوت برند ونام تجاری چیست؟
تفاوت برند  و شهرت در چیست؟

برند Brand و شهرت Reputation بسیار محکم به یکدیگر متصل‌اند اما مترادف نیستند.وبه زبان ریاضی می‌توانیم عملکرد برند را به عمل ضرب و شهرت را با عمل جمع تشبیه نماییم.

برندسازی چیست؟

برند به صراحت به شما نمیگوید که من را بخرید در واقع چیزی که برند به شما القاء میکند این است که من هستم. دلیل به وجود آمدن من این است و دقیقا همین عوامل موجود در برند است که باعث میشود شما آن را به دوستان، آشنایان و همسایگانتان معرفی کنید.

هویت از نگاه فلسفی اجتماعی