اندیشگاه برند

پاتوق به چه معناست؟

واژۀ «پاتوق» واژه‌ای است که بیشتر در زبان عامیانه استفاده می شود. در لغت نامۀ دهخدا آورده شده که کلمۀ پاتوق از زبان ترکی گرفته شده است. یعنی تقریباً از ریشۀ باداخ یا باداق گرفته شده به معنای محل تجمع.

نقش گیمیفیکیشن در مدیریت
کهن الگوی برند کوکاکولا
مباحث مربوط به معماری برند

توسعه برند باید با حفظ اعتبار و سود حاصل از برند همراه باشد. سرمایه¬گذاری¬روی موفقیت محصول یا خدمات اصلی آن از طریق تداوم روند توسعه تحقق می¬یابد، که ارتباط با مشتریان فعلی را تحکیم بخشیده یا اینکه زمینة جذب مشتریان جدید را فراهم آورده یا شبکه های جدید توزیع را بوجود می آورد.

نقش نمادهای شهری در برندسازی

در دنیای امروزی که کشورها به سوی جهانی شدن پیش می روند یکی از چالش ها بر سر سرمایه گذاری و جذب قدرتهای اقتصادی است و این میسر و میسور نمی گردد مگر به مدد نام و نشانی فراتر از دیگر رقبا