اندیشگاه برند

شکست هویت کلامی

در زمینه کسب و کار و نام تجاری، هویت نام تجاری یک شرکت بیان کننده آن چیزی است که به عنوان محصول و یا خدمات ارائه می­شود.

شایستگی محوری(Core Competency)
سکوت برند چیست؟

سکوت برند زمانی است که یک برند در حالت سکون و بدون فعالیت خاصی قرار می¬گیرد تا عکس¬العمل رقبا را بسنجد و به نقاط دیگر بازار نفوذ کند

اثرات هویت برند

یک برند با هویت قوي، مکان امني براي مشتریان است؛ زیرا به کاهش عدم اطمینان و ریسک خرید و مصرف یک محصول براي آنها منجر ميشود.

پاتوق به چه معناست؟

واژۀ «پاتوق» واژه‌ای است که بیشتر در زبان عامیانه استفاده می شود. در لغت نامۀ دهخدا آورده شده که کلمۀ پاتوق از زبان ترکی گرفته شده است. یعنی تقریباً از ریشۀ باداخ یا باداق گرفته شده به معنای محل تجمع.