اندیشگاه برند

توییتر

توییتر (Twitter) شبکه ای اجتماعی و سرویس ارائه دهنده میکروبلاگ است که به کاربران اجازه می‌دهد تا ۱۴۰ حرف ، پیام متنی را که توییت  (Tweet) نامیده می‌شود ، ارسال کنند.

تداعیات ذهنی از نقاط افتراق

نقاط افتراق (POD) عبارتند ازویژگی ها و مزایایی که مصرف کنندگان در ذهن خود با برند آمیخته می سازند و بر اساس تداعیات ذهنی مثبت خود از آن ها به این باور می رسند که این برند از رقبا برتر است.

تداعیات ذهنی از نقاط اشتراک
آگاهی از برند|برند آگاهی|شناسایی برند
تعیین قیمت محصولات برند

از دیدگاه ارزش ویژه برند،مصرف کننندگان باید قیمت برند را مناسب و منطقی بیابند و با مفروض دانستن مزایای آن،احساس مناسبی نسبت به ارزش کسب شده از آن داشته باشند