اندیشگاه برند

کنفرانس سال 89

سخنران بیست و ششمین کنگره رادیولوژی ایران                                         تهران // اردیبهشت 1389 سخنران کلیدی کنفرانس مدیریت استراتژیک                                      تهران // شهریور 1389 سخنران اولین سمینار صادرات فرش دستباف ایران                                     تهران // مهر ماه 389 1                           دبیر علمی و عضو موسس شورای سیاست­گذاری کنفرانس خرده­فروشی                                        تهران // دی 1389  سخنران، عضو موسس و عضو هیات­علمی کنفرانس رضایت مشتریان                                    تهران // اسفند ماه 1389  عضو موسس شورای سیاستگذاری و دبیر هیات­ علمی کنفرانس IMBC                                   تهران // دي ماه 1389  سخنران، عضو موسس و عضو هیات­علمی کنفرانس رضایت مشتریان                                   تهران // اسفند ماه 1389 سخنران و عضو موسس هیات­علمی همایش علمی MBA                                 تهران // اسفند ماه 1389  سخنران و عضو کمیته تخصصی نخستین همایش مدو پوشاک ایرانی- اسلامی                                  تهران // اسفند ماه 1389   

Expectation

Expectation 1.An expectation is a belief about what might happen in the future, like your expectation to stay close with your best friends your whole life. انتظار یک باور در مورد آنچه ممکن است در آینده اتفاق می افتد میباشد ، مثل انتظار  ماندن نزد بهترین دوستانتان در تمام طول زندگی.   2.The word expectation comes from the Latin word expectationem, meaning "an awaiting." If you have great expectations, you think something  good will come your way, but if keep your expectations low, you won't risk being disappointed. Expectation can also describe something that is supposed to happen, like a teacher whose expectation is that everyone comes to class prepared. انتظاراز ریشه کلمه لاتین expectationem می آید، به  معنی "یک انتظار. " اگر شما  انتظارات بزرگی داشته باشید، شما فکر می کنید چیزی خوبیسر راهتان می آید، اما اگر پایین نگه دارید انتظارات خود را ، شما  خطر نا امیدشدن را نخواهید داشت. انتظار همچنین می توانید چیزی را که قرار است اتفاق بیافتدتداعی کند ، مثل یک معلم که انتظار دارد که هر کس  به کلاس می آیدآماده باشد.   3.Expectation is defined as believing that something is going to happen or believing that something should be a certain way. انتظار می رود که معتقد باشد چیزی است که رخ دهد و یا اعتقاد داشتند که چیزی باید یک راه خاص تعریف شده است.   4.The prospect of the future; grounds upon which something excellent is expected to occur; prospect of anything good to come, especially of property or rank. چشم انداز آینده ؛ دلایل که بر اساس آن چیزی عالی انتظار می رود که رخ می دهد؛ چشم انداز هر چیز خوبی که پیش آید.به خصوص در مورد اموال و رتبه اجتماعی.  1.    expectation(Noun) The value of any chance (as the prospect of prize or property) which depends upon some contingent event. ارزش هر فرصتی (به عنوان چشم انداز جایزه و یا اموال) که بستگی  به برخی از رویدادهای مشروط دارد. 2.    expectation(Noun) The first moment; the long-run average value of a variable over many independent repetitions of an experiment. لحظه اولیه: ارزش متوسط بلند مدت یک متغیرروی برخی تکرارهای مستقل یک تجربه. 5.Why Is the Expectation of a Consumer Important in Marketing? by Osmond Vitez, Demand Media Small businesses often spend time and effort developing marketing strategies for reaching consumers. These marketing strategies attempt to inform consumers about various attributes of a company’s products, but they may also be affected by the target market, or demographic groups at which the marketing is aimed. An important part of a marketing strategy is meeting consumer expectations. چرا انتظارات یک مصرف کننده در بازاریابی مهم است؟ توسط    OSMOND VITEZ ,DEMAND MEDIA  کسب و کارهای کوچک اغلب زمان و تلاش صرف توسعه استراتژی های بازاریابی برای رسیدن به مصرف کنندگان می نمایند. این استراتژی های بازاریابی تلاش می کنندتا به مصرف کنندگان در مورد ویژگی های مختلف از محصولات یک شرکت اطلاع رسانی کنند.، اما آنها نیز ممکن است تحت تاثیر بازار هدف باشند، و یا گروه های جمعیتی که در آن بازاریابی موردهدف است. بخش مهمی از استراتژی بازاریابی مواجهه با انتظارات مصرف کننده می باشد.     6.Managing expectations is a vastly underutilized skill, in my opinion. Not everyone does it, but maybe if more did, we could avoid a lot of the day-to-day drama that goes on in every office. به زعم بنده ,مدیریت انتظارات یک مهارت بسیار مورد استفاده قرارگرفته است که   نه تنها هر کسی آن را ندارد، بلکه شاید اگر بیشتری تکرارشود، ما می توانیم از بسیاری از موضوعات  روزانهکه در هر محیط کاری بروز میدهد جلوگیری کنیم.

سمینار GMBA

اولین سمینار کاربردی به سوی جهانی شدن(GMBA )، با رویکرد تحلیل و بررسی چالشهای پیش رو در حوزه های مختلف کسب و کار ایرانی در شرایط پسا تحریم، مورخ 29 و 30 آذر و 6 و 7 دی ماه سال جاری در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با حضور افتخاری پدر علم مدیریت ایران جناب آقای پروفسور الوانی، اساتید برتر حوزه مدیریت، کارآفرینان پولساز و خبرگان این عرصه برگزار خواهد شد.

آرایشگاه برتر باشید.

این روزها سالن های زیبایی و آرایشگاه ها در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر سعی در بقا دارند . خدمات مشابهی که با کیفیتی کمابیش یکسان در فضاهایی با کمی تفاوت ارائه می شوند و همه تلاش می کنند ترفند هایی برای جذب و نگهداری مشتری ها داشته باشند . اما در بیشتر مواقع علی رقم حضور مشتری و در کمال تعجب رضایت وی از خدمات ارائه شده ، بازگشت دوباره صورت نمی گیرد. و بیشتر مشتریان تنها یک بار از خدمات سالن های زیبایی استفاده می کنند. واقعا دلیل این اتفاق چیست؟ آیا غیر از این است که این صنف در نگهداری مشتری بسیار کمتر از جذب آن سرمایه گذاری کرده اند؟ بخش مهمی که اکثر موارد سرمایه مادی و معنوی بسیاری می طلبد و اکثر مواقع نادیده گرفته می شود. این بخش شامل تمام موضوعات ملموس و ناملموسی است که مشتری در بدو ورودش تا روزها پس از خروج از آرایشگاه با آن برخورد می کند . موضوعاتی از قبیل برخورد پرسونل ، فضا، روابط عمومی ، نوع خدمات و تاثیر کلی و صد البته خاطره ای که برجای مانده است. مجموعه برند تک با توجه به سوابق تخصصی خود در زمینه برندسازی مصمم است تجارب حرفه ای خود را در اختیار فعالان این صنف قرار داده تا بتوانند خدمات خود را بهتر و شایسته تر در اختیار هموطنان قرار دهند و در نهایت نتیجه بهتری حاصل گردد. این خدمات شامل برنامه برندسازی و تبلیغاتی در هفت قدم است که پس از شناخت و آسیب شناسی شرایط فعلی آغاز خواهد شد.   برای کسب اطلاعات بیشتر با ما درتماس باشید. 021-22225139

برند سازی خدمات

یکی از مهمترین فاکتور هایی که در شکل گیری هویت و شخصیت برند موثر است، حس مخاطب نسبت به آن برند است. در کسب و کارهای خدماتی به خصوص کسب و کارهایی نظیر سالن های زیبایی ، اسپاها، ورزشگاه ها، مراکز پزشکی و ... حس جایگاهی بس مهم و حساس پیدا می کند چرا که برند این اصناف ، این دارایی ناملموس، کلیه ابعاد کسب و کار را در بر می گیرد. در حقیقت این روزها با توجه به رقابت فشرده متخصصان و بالا رفتن سطح تخصص ، دیگر انجام تخصصی و حرفه ای کار شرط لازم هر مرکز خدماتی است و بدان معنی که وجودش هیچ ارزش افزوده ای نداشته و نبودش نارضایتی ایجاد می کند بنابراین باید دنبال منفعتی دیگر برای ایجاد رضایت و ایجاد ارزش افزوده برای مشتری بود. چرا که او به راحتی می تواند خدماتی را که در مر کز ایکس عرضه می شود با نچندان تفاوت قیمت و کیفیت در مرکز ایگرگ نیز دریافت کند. بنابراین باید به او چیزی داد که برای دریافت مجدد آن به سازمان ما برگردد و تنها یک مشتری گذری نباشد و این چیزی نخواهد بود جز یک حس خوب. حس خوب می تواند شامل رضایت، شادی، آرامش، نشاط، شور زندگی و امید باشد. حس هایی که در روزمرگی زندگی ماشینی به خصوص در شهر های بزرگ رنگ باخته اند. اما چگونه می توان این حس خوب را ایجاد کرد؟ برای ایجاد حس خوب ابتدا باید آن حس ها در فضای خود محیط جاری باشد و این میسر نمی گردد مگر به مدد انتخاب درست پرسنل و نیروی انسانی و آموزش آنها. در حقیقت برندسازی درون سازمانی دیگر شرط لازم یک برند خوب خدماتی است. نیروی انسانی یک سازمان خدماتی باید بدانند که مشتریان برای دریافت حس خوب به آنها مراجعه کرده اند و نه تخصص صرف آنها و بنابراین داشتن سرزندگی و شور زندگی از فاکتورهای مهمی است که باید در آنها وجود داشته باشد. که البته باید در نظر گرفت که این با صمیمیت های نابخردانه و دخالت های نابجا و در حقیقت عدم حفظ حریم شخصی مشتریان اشتباه گرفته نشود . مشکلی که پرسنل جوان بسیاری از مراکز خدماتی نظیر آرایشگاه ها گرفتارش هستند. بنابراین حس خوب برای مشتری ، فاکتوری است که باید از طریق فضا، پرسنل و همچنین برنامه ها و تدابیری که صاحبان کسب و کار برای مشتری تدارک می بینند ایجاد شود و در این صورت است که این حس تبدیل به خاطره ای خوب شده و مزه شیرین آن تا عمق ناخودآگاه نفوذ می کند و ماندگار می شود. و انجاست که مشتری هر جا می رود ، از حس خوبش ، این کیمیای زمانه ما می گوید که حسرت داشتن آن در دل دیگران است و بی آنکه بداند خود رسانه ای می شود برای تبلیغ و نه تنها خود باز می گردد که دیگران نیز ترغیب می شوند تا برای بدست آوردن این گنج ، همان راه او را بروند.  تهیه کننده:خانم لعیا بیدگلی مطالب مرتبط: آرایشگاه برتر باشید.