اندیشگاه برند

10 برند برتر لوکس در دنیا
برند سازی شخصی به بهانه ولنتاین

گاهی همان اشتباه مصطلح بین اشتهار و برند در بحث برند شخصی هم اتفاق میفتد ولی باید دانست که برند شخصی زمانی ایجاد می شود که فرد در میان دیگر همتایان خود اعتبار خاص پیدا کرده و به قول معروف حرفش برش داشته باشد.

تاثیر بسته بندی در برندسازی
اسم شرکت خود را چگونه انتخاب کنیم
بانوان موفق ایران زمین