اندیشگاه برند

ارکان سازمان فروش
تاریخچه Burberry
تعریف مفهوم ارزش برند | ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند به روش های مختلف برای اهداف متفاوتی تعریف شده است، ولی تاکنون، هیچ اتفاق نظری مشترک به دست نیامده است. این مفهوم می‌تواند از دید تولید کننده، خرده فروش یا مشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در حالی که تولید کنندگان و خرده فروشان به کارکردهای استراتژیک ارزش ویژه برند تمایل ‏دارند، سرمایه گذاران بیشتر به مفهوم مالی تعریف شده علاقه نشان می دهند

انتخاب نام شرکت و انتخاب نام برند
برند سازی | برندینگ