اندیشگاه برند

برند سازی | برندینگ
برند سازی | ابعاد برند
بازاریابی کالاهای لوکس

در مرجع بازاریابی کلاسیک دویل گفته شده است که میان تمامی روش های بازاریابی هیچ تفاوت محتوایی وجود ندارد بلکه تنها در سطح با یکدیگر متفاوت هستند

استراتژی برند

استراتژی برند موثر، ایده ی هماهنگ کننده ای است که تمامی رفتارها، اقدام ها و ارتباطات حول آن شکل می گیرند

برندینگ شهری

طی دهه های اخیر مطالعات گسترده ای روی نقش شهرها به عنوان محرک نوآوری و رشد اقتصادی صورت گرفته و گرایش به پیگیری استراتژیهای برندینگ، برندینگ مجدد (کامل و جزئی )، نوسازی و تجدید حیات شهری فراوان دیده می شود.