اندیشگاه برند

تعریف مفهوم ارزش برند | ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند به روش های مختلف برای اهداف متفاوتی تعریف شده است، ولی تاکنون، هیچ اتفاق نظری مشترک به دست نیامده است. این مفهوم می‌تواند از دید تولید کننده، خرده فروش یا مشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در حالی که تولید کنندگان و خرده فروشان به کارکردهای استراتژیک ارزش ویژه برند تمایل ‏دارند، سرمایه گذاران بیشتر به مفهوم مالی تعریف شده علاقه نشان می دهند

انتخاب نام شرکت و انتخاب نام برند
برند سازی | برندینگ
برند سازی | ابعاد برند
بازاریابی کالاهای لوکس

در مرجع بازاریابی کلاسیک دویل گفته شده است که میان تمامی روش های بازاریابی هیچ تفاوت محتوایی وجود ندارد بلکه تنها در سطح با یکدیگر متفاوت هستند