اندیشگاه برند

برندینگ شهری

طی دهه های اخیر مطالعات گسترده ای روی نقش شهرها به عنوان محرک نوآوری و رشد اقتصادی صورت گرفته و گرایش به پیگیری استراتژیهای برندینگ، برندینگ مجدد (کامل و جزئی )، نوسازی و تجدید حیات شهری فراوان دیده می شود.

100 برند برتر دنیا و تحلیل آن
10 برند برتر لوکس در دنیا
برند سازی شخصی به بهانه ولنتاین

گاهی همان اشتباه مصطلح بین اشتهار و برند در بحث برند شخصی هم اتفاق میفتد ولی باید دانست که برند شخصی زمانی ایجاد می شود که فرد در میان دیگر همتایان خود اعتبار خاص پیدا کرده و به قول معروف حرفش برش داشته باشد.

تاثیر بسته بندی در برندسازی