برند و برند سازی

به برندی با ارزش تبدیل شوید.

برنامه ریزی مبنای اصلی برندشخصی شما  می باشد و اجرای درست ساختار آنرا می سازد و در نهایت مشخص می شود مردم در مورد برند شما چه می گویند نه اینکه شما در مورد خودتان چه چیز می گویید.

برندسازی شخصی به چه معناست؟

برندسازی شخصی به خودی خود، یک محصول و دستاورد نیست. بلکه لباسی است که بر تن محصول و دستاوردهای قبلی ما پوشانده می‌شود.برای اینکه بتوانید خودتان را به خوبی نشان دهید، باید به برندی با ارزش تبدیل شوید. این برند، شما هستید.در حقیقت شخصیت، رفتار و نگرش شما قرار است به یک برند تبدیل شود.

تفاوت محصول و برند چیست؟

محصول هر آن چیزی است که ما به بازار رائه می دهیم تا بتوانیم توجه مخاطب را برای خرید و استفاده جلب کرده و نیاز یا خواسته ای را براورده کنیم.اما مفهوم برند فراتر از محصول است،زیرا برند می تواند ابعادی را در برگیرد که موجب تمایز محصول ما با محصولات رقبا می شوند.

تفاوت برند ونام تجاری چیست؟
تفاوت برند  و شهرت در چیست؟

برند Brand و شهرت Reputation بسیار محکم به یکدیگر متصل‌اند اما مترادف نیستند.وبه زبان ریاضی می‌توانیم عملکرد برند را به عمل ضرب و شهرت را با عمل جمع تشبیه نماییم.