برند و برند سازی

برندسازی چیست؟

برند به صراحت به شما نمیگوید که من را بخرید در واقع چیزی که برند به شما القاء میکند این است که من هستم. دلیل به وجود آمدن من این است و دقیقا همین عوامل موجود در برند است که باعث میشود شما آن را به دوستان، آشنایان و همسایگانتان معرفی کنید.

هویت از نگاه فلسفی اجتماعی
شکست هویت کلامی

در زمینه کسب و کار و نام تجاری، هویت نام تجاری یک شرکت بیان کننده آن چیزی است که به عنوان محصول و یا خدمات ارائه می­شود.

شایستگی محوری(Core Competency)
سکوت برند چیست؟

سکوت برند زمانی است که یک برند در حالت سکون و بدون فعالیت خاصی قرار می¬گیرد تا عکس¬العمل رقبا را بسنجد و به نقاط دیگر بازار نفوذ کند