اندیشگاه برند

تاریخچه لاگوست

تفکری که انسان باید همیشه در ذهن خود داشته باشد این است که «ثروت مال من است و به آن می رسم». اگر انسان به این تفکر اعتقاد داشته باشد برای به دست آوردن آن سعی خواهد کرد تا از فکر و ایده های تازه استفاده کند و به مهارت جدید دست یابد و راه پیشرفت را در پیش بگیرد.

تحلیل اپراتور  رایتل و همراه اول
راز موفقیت مدیران
سرنوشت زندگی خود را در دست بگیریم
جملات زیبا برای موفقیت