اندیشگاه برند

راز موفقیت ورساچه
تحلیل برند مینو

در منحنی عمر محصول ، معمولاً طبقه محصول طولانی ترین چرخه زندگی را دارد ، نوع محصول دوره استاندراد و برند محصول عمر کوتاه تری در این چرخه می تواند داشته باشد.  

برای موفقیت در زندگی ای اینها را باید بدانید
موفقیت از نظر سقراط
استراتژی برند