اندیشگاه برند

از اشتباه زیردستت بگذر
در مورد فرانچایز بیشتر بدانیم
تئوری وفاداری مشتریان

در 10سال گذشته به طور قابل ملاحظه ای توجه به وفاداری مشتری، افزایش یافته است و امروزه وفاداری مشتری به عنوان دستورالعملی برای افزایش در آمد مطرح است.

هدف از آموزش برند سازی چیست؟
مدیریت زمان

یکی از قانون های طلایی مدیرت زمان این است که خودتان را عادت بدهيد بين کارهايي که مي‌کنيد يک زمان محدود هم در نظر بگيريد براي يک سري کارهاي خاص.