اندیشگاه برند

عناصر هویت یکپارچه برند پرژک (عناصر هویت کلامی ولوگو تایپ)
عناصر هویت یکپارچه برند پرژک (شعار،رنگ سازمانی،بسته بندی)
یلدا شروعی نو برای شاد زیستن
خلا هویت بصری در سازمان های ایرانی
بازاریابی مبتنی بر اعتماد

برند هایی که بازاریابی محتوا را نسبت به رقبا بهتر انجام میدهند، کمپانی هایی هستند که باور دارند در پایان کار بازایابی محتوا در رابطه با ایجاد اعتماد است.