برند و برند سازی

برند سازی تجربه محور(Exprience Brand)

برای فتح بازار و قرار گرفتن در صدر ذهن بعد از اینکه ژن و ساختار کلی برند خود را ساختیم باید بتوانیم به وسیله حس "شادی " این ژن را به مشتریان خود انتقال دهیم واین یعنی برند سازی تجربه محور

در مورد فرانچایز بیشتر بدانیم
تئوری وفاداری مشتریان

در 10سال گذشته به طور قابل ملاحظه ای توجه به وفاداری مشتری، افزایش یافته است و امروزه وفاداری مشتری به عنوان دستورالعملی برای افزایش در آمد مطرح است.

هدف از آموزش برند سازی چیست؟
كاركنان چگونه مي توانند موجبات رضايت مشتري را فراهم نمايند؟