اندیشگاه برند

نقش گیمیفیکیشن در مدیریت
کهن الگوی برند کوکاکولا
مباحث مربوط به معماری برند

توسعه برند باید با حفظ اعتبار و سود حاصل از برند همراه باشد. سرمایه¬گذاری¬روی موفقیت محصول یا خدمات اصلی آن از طریق تداوم روند توسعه تحقق می¬یابد، که ارتباط با مشتریان فعلی را تحکیم بخشیده یا اینکه زمینة جذب مشتریان جدید را فراهم آورده یا شبکه های جدید توزیع را بوجود می آورد.

نقش نمادهای شهری در برندسازی

در دنیای امروزی که کشورها به سوی جهانی شدن پیش می روند یکی از چالش ها بر سر سرمایه گذاری و جذب قدرتهای اقتصادی است و این میسر و میسور نمی گردد مگر به مدد نام و نشانی فراتر از دیگر رقبا

آینده اندیشه برند در ایران

 تا زمانی که محتوای تبلیغاتی بزرگواران دست اندرکار حوزه تبلیغات، و شیوه های تبلیغاتی و برنامه ریزی رسانه ای ایشان، ترقی و تعالی نیابد، ما همچنان با هزینه های سرسام آور پویش (کمپین) های کم و گاه بی ثمر تبلیغاتی روبرو خواهیم بود. بنابراین اهتمام بر رشد دادن محتوای تبلیغاتی و شیوه های تولید این محتوا باید در دستور کار قرار گیرد. اما بایستی پرسید که چگونه؟