برند و برند سازی

ارزیابی برند ها
خلق زبان برای برند

با خلق زبان برای یک برند، تعریف یک شرکت از خودش و آنچه را که برای عرضه کردن دارد، در ذهن مخاطبان جایگذاری می‌شود و استحکام می یابد.

ساخت هویت کلامی برند

زبان برند در حقیقت کلمات، عبارات و اصطلاحاتی هستند که یک شرکت برای توضیح و توصیف خود یا محصولاتش از آن‌ها استفاده می‌کند. با ساخت زبان برای یک برند، تعریف یک شرکت از خودش و آنچه را که برای عرضه کردن دارد، در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد.

بازاریابی از طریق تلفن همراه

"تبلیغات موبایلی " توزیع پیامهای تبلیغاتی به دستگاه های فرستنده و گیرنده جامعه هدف به شکل های موزیک، نوشته ویا صدا به منظور رسیدن به اهداف تبلیغاتی همچنین جمع آوری بازخور مصرف کنندگان می باشد .

استراتژی هایی برای افزایش قدرت برند