فروش و بازاریابی

بازاریابی مبتنی بر اعتماد

برند هایی که بازاریابی محتوا را نسبت به رقبا بهتر انجام میدهند، کمپانی هایی هستند که باور دارند در پایان کار بازایابی محتوا در رابطه با ایجاد اعتماد است.

نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی پزشکی
افزایش فروش در رکورد اقتصادی
ارکان سازمان فروش
بازاریابی کالاهای لوکس

در مرجع بازاریابی کلاسیک دویل گفته شده است که میان تمامی روش های بازاریابی هیچ تفاوت محتوایی وجود ندارد بلکه تنها در سطح با یکدیگر متفاوت هستند