تحلیل برند

تاریخچه والت دیزنی

در دنیای واقعی شاید یکی از مهم ترین مصداق های این جمله شخص والت دیزنی باشد که 80-90 سال پیش رویاهایی را به عینیت رساند که هنوز همدم خیلی هاست و نه تنها کودکان را سرگرم می کند

تحلیل برند پفیش(مرحله اول)
عناصر هویت یکپارچه ی برند پفیش
رمز های موفقیت شرکت ماکروسافت
عناصر هویت یکپارچه برند پرژک (عناصر هویت کلامی ولوگو تایپ)