برند و برند سازی

فلسفه برند

فلسفه ی برند،ابزار قدرتمندی است که می تواند درباره ی محصول،فعالیت های تبلیغاتی، مکان وشیوه ی فروش برند با مشتری ها سخن بگوید و حتی می تواند برخی از دلایل فعالیت های سازمان را نیز به ساده ترین شکل ممکن توصیف کند

تداعیات ذهنی از نقاط افتراق

نقاط افتراق (POD) عبارتند ازویژگی ها و مزایایی که مصرف کنندگان در ذهن خود با برند آمیخته می سازند و بر اساس تداعیات ذهنی مثبت خود از آن ها به این باور می رسند که این برند از رقبا برتر است.

تداعیات ذهنی از نقاط اشتراک
آگاهی از برند|برند آگاهی|شناسایی برند
تعیین قیمت محصولات برند

از دیدگاه ارزش ویژه برند،مصرف کننندگان باید قیمت برند را مناسب و منطقی بیابند و با مفروض دانستن مزایای آن،احساس مناسبی نسبت به ارزش کسب شده از آن داشته باشند