اندیشگاه برند

مشاور برند کیست؟

مشاوران برند، برند را  آنالیز می کنند،را ه حل ارائه می کنند و از تحربه و تخصص خود در زمینه ی بازاریابی استفاده می کنند تا به کمپانی ها کمک کنند تا برند موفق تر و فروش بهتر داشته باشند.

نقش مشاوران برند در شرکت ها

از آنجایی که یک استراتژی برندسازی مناسب می تواند تعییرات چشم گیری در کسب و کار ایچاد نماید و باعث رشد کمپانی گردد.نیاز به مشاوران برند در سازمان ها به یکی از نیاز های دنیای کسب و کار تبدیل شده است

اهمیت داشتن شخصیت برند
تجربه سازی در برند
مراحل ساخت برند