جملات زیبا برای موفقیت

شرط درآمد كار است. نه دانستن كار پس كار كن نترس نگو كاري بلد نيستم .

* اكثر دانه ها هرگز رشد نمي كنند پس اگر مي خواهيد چيزي اتفاق بيفته بهتر است بيش از يكبار تلاش كنيد .
*سنگي كه طاقت ضربه هاي تيشه را ندارد تنديس زيبا نخواهد شد.
* شرط درآمد كار است. نه دانستن كار پس كار كن نترس نگو كاري بلد نيستم .
* خدا زمين رو مدور آفريد تا به انسان بگوید همان لحظه اي كه فكر مي كنید به آخر دنيا رسيده ايد درست در نقطه آغاز هستيد .
* براي داشتن چيزي كه تا به حال نداشته ايد بايد كسي باشيد كه تا به حال نبوده ايد .
* هميشه اميد داشته باشید چون هميشه فردايي هست .
* ميدانيد اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگيت نباشند صداي آب قشنگ نيست .
* نگراني هرگز از غصه فردا كم نميكند بلكه فقط شادي امروز را از بين مي برد.
* بسان رود كه در شيب صخره سر به سنگ ميزند رونده باش اميد هيچ معجزه اي ز مرده نيست ، زنده باش
* كاغذ سفيد هر چقدر هم تميز و زيبا باشد كسي قابش نميگيرد، براي ماندگاري در ذهنها بايد حرفي براي گفتن داشت.
*هنر باد رقصاندن شاخه ها نیست.بلكه امتحان ریشه هاست. " این روزها باد می وزد ... میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی، تصمیم با تو است .
* تو زندگی اگه رسیدی به یک در بزرگ که یه قفل بزرگتر هم بهش بود نترس و ناامید نشو چون اگه قرار بود اون در هیچ وقت باز نشه حتماً به جاش یک دیوار می ساختند .
*تمام چیزی که باید از زندگی آموخت تنها یک کلمه است: میگذرد.
* آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلكه دشواری رسیدن به سهولت است .
* وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید ، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر می كنند ، نه رفتار و عملكرد شما .
*سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد.
*اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید .
*افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

منبع ghodratezehneman.blogfa.com