سرنوشت زندگی خود را در دست بگیریم

سرنوشت زندگی خود را در دست بگیریم

ما بر روی 10 درصد کنترل و دخالتی نداریم اما کنترل نود درصد بقیه در دست ماست.

ده درصد از زندگی ما انسانها شامل اتفاقات ناخواسته‌ای است که برایمان روی می‌دهد. اتفاقاتی که ما در انجام آن‌ها کنترل و دخالتی نداریم. 90 درصد از زندگی ما را چگونگی واکنشمان نسبت به آن اتفاقات تشکیل می‌دهد. ما قادر به کنترل هواپیمایی که دیرتر از موعد مقرر فرود می‌آید نیستیم و نمی‌توانیم جلوی راننده‌ای که در روند  عبور و مرور ماشین‌ها وقفه ایجاد نموده است را، بگیریم.

ما بر روی 10 درصد کنترل و دخالتی نداریم اما کنترل نود درصد بقیه در دست ماست.

کنترل چراغ راهنمایی و رانندگی تحت اختیار شما نیست اما چگونگی واکنشتان نسبت به آن تحت اختیار و کنترل شماست.

از آنجا که رعایت این اصل که به قانون 90-10 معروف است می تواند تأثیر مهمی را در روند زندگی شخصی و کاری افراد به جاگذارد. بنابراین اجازه دهید تا آن را با ذکر یک مثال روشن تر نماییم.

شما به همراه اعضای خانواده‌ی خود مشغول صرف صبحانه هستید . ناگهان آرنج دست دختر کوچکتان به فنجان چای گیر می‌کند و بر روی لباس تمیزی که آن را برای شرکت در یک جلسه‌ی مهم پوشیده‌اید می‌ریزد. اتفاقی که شما در وقوع آن دخالت نداشته‌اید ، اما اتفاقاتی که در پی این اتفاق رخ می‌دهد را چگونگی واکنش شما نسبت به آن تعیین می‌کند . شما با اوقات تلخی و حالت عصبانی دخترتان را شماتت می‌کنید و او شروع به گریه کردن می‌کند . سپس همسر خود را متهم می‌کنید که چرا فنحان چای را لب میز گذاشته است که این اتفاق بیفتد. پس از چند دقیقه مشاجره لفظی با عجله به اتاق خود رفته و پیراهن خود را عوض می‌کنید . هنگام بازگشت متوجه می شوید که دخترتان هنوز در حال گریه است و به این دلیل  که صبحانه‌ی خود را تمام نکرده و آماده رفتن به مدرسه نشده است از سرویس عقب مانده است. از طرفی همسرتان هم باید به سرعت خانه را به قصد رفتن به محل کار خود ترک کند. پس از آن که دخترتان پس از چند دقیقه تأخیر آماده شد او را با عجله سوار بر اتومبیل خود می‌کنید تا سر راه به مدرسه برسانید . از آن جا که دیرتان شده با سرعت زیاد رانندگی می‌کنید و پس از چند مورد مشاجره‌ی لفظی با رانندگان خودروها در طول مسیر و دریافت یک قبض جریمه از دست افسر پلیس به مدرسه می‌رسید. دختر به حالت قهر و بدون خداحافظی وارد مدرسه می‌شود.

بعد از آن که با 20 دقیقه تأخیر به محل کار خود وارد شدید، تازه متوجه می‌شوید که فراموش کرده‌اید کیف دستی خود را که حاوی اسناد مربوط به انجام یک معامله‌ی مهم با مشتری است را به همراه ببرید. روز خود را  با سختی و مرارت آغاز نموده‌اید و هرچه زمان به پیش می‌رود اوضاع بدتر و بدتر می‌شود و آرزو می کنید زمان به سرعت سپری شود و به خانه برگردید. وقتی به خانه بر میگردید تازه متوجه برخورد سرد و قهرآمیز همسر و دخترتان می‌شوید . چرا ؟ .......... به دلیل نوع واکنشی که صبح نشان داده‌اید.

چرا روز بدی را سپری کردید؟

الف – آیا چای باعث آن شد؟

ب – آیا دخترتان باعث آن شد؟

ج – آیا افسر پلیس باعث آن شد ؟

د – آیا شما خود باعث آن شدید؟

پاسخ گزینه‌ی ( د ) است. شما بر روی ریخته شدن چای بر روی لباس خود کنترلی نداشتید اما نوع واکنشی که ظرف 5 ثانیه نشان دادید باعث شد تا روز بدی را تجربه کنید.

این سناریو می‌توانست این گونه اتفاق بیفتد.

چای بر روی لباس شما می ریزد. دختر شما شروع به گریه کردن می‌کند . شما به نرمی به او میگویید مشکلی نیست دخترم فقط بهتره برای دفعه‌ی بعد بیشتر مواظب باشی . با برداشتن یک دستمال به طبقه‌ی دوم می‌روید. پس از این که پیراهن خود را عوض کرده و کیف خود را برداشتید به طرف پایین می‌آیید و از پنجره‌ی اتاق دخترتان رامی‌بینید که با تکان دادن دست با شما خداحافظی نموده و سوار بر سرویس مدرسه می‌شود. شما 5 دقیقه زودتر از وقت مقرر به محل کار خود می‌رسید و با سلام گرمی که رئیس شرکت با شما می‌کند و مشاهده‌ی اتومبیل مشتری که تازه به محوطه‌ی پارکینگ وارد می‌شود و به شما این اجازه را می‌دهد که یکبار دیگر اسناد مالی مربوط به تشریفات اداری قرارداد را چک کنید روز خوبی را آغاز خواهید کرد.

اگر در موقع رانندگی راننده‌ای راه را به روی شما بست چه میکنید ؟ آیا تعادل روحی خود را برهم می‌زنید.  فشار خونتان به سرعت بالا می‌رود و شروع به داد وفریاد می‌کنید ؟ چنانچه 5 دقیقه دیرتر به مقصد موردنظر خود برسید چه کسی نگران و دلواپس شما می‌شود؟ چرا اجازه می‌دهید ماشین‌ها رانندگی شما را خراب کنند و نظم روحی شما را بر هم بزنند.

هواپیما دیر آماده‌ی پرواز شده و برنامه‌ی شما را به هم ریخته است . چرا با مأمور سالن انتظار جروبحث می‌کنید. آیا او در این امر نقش و دخالتی داشته است؟ پس بهتر است از فرصت به وجود آمده حداکثر استفاده را ببرید. مشغول مطالعه شوید و یا با یکی از مسافران آشنا شده ، با او سرگرم گفتگو شوید و در صورت امکان شرایط را به یک فرصت مبدل سازید. ناراحتی و برخوردهای عصبی شما شرایط را از آن چه که هست خراب تر میکند.

امروزه میلیون‌ها نفر ازمردم از استرس‌های ناخواسته حاصل از زندگی ماشینی امروز در رنج و عذابند. شناخت قانون 90/10 و به کار بستن آن در زندگی نه تنها افراد را از رنج و مرارت‌ها نجات خواهد داد. بلکه بر راندمان کاری آنها نیز اثر عمیقی به جا گذاشته و باعث می‌شود تا به جای این که شرایط بیرونی چگونگی وضعیت روحی افراد را به آنها دیکته نماید خود به اختیار و اراده‌ی خود سرنوشت زندگیشان را در دست بگیرند.