طنین برند

طنین ها،پیام های موزیکالی هستند که در معرفی برند به کار گرفه می شوند.این پیام ها که اغلب توسط موسیقی دانان حرفه ای طراحی می شوند،معمولا آن قدر متمایز هستند که بتوانند در ذهن شنونده ثبت شوند.

طنین ها،پیام های موزیکالی هستند که در معرفی برند به کار گرفته می شوند.این پیام ها که اغلب توسط موسیقی دانان حرفه ای طراحی می شوند،معمولا آن قدر متمایز هستند که بتوانند در ذهن شنونده ثبت شوند.در نیمه ی اول قرن بیستم،زمانی که تبلیغات رادیویی به تدریج رواج می یافت،استفاده از طنین رایج شد.
طنین می تواند به عنوان شعار موزیکال برند قلمداد شود.به دلیل ماهیت موزیکال،طنین به ندرت می تواند مانند سایر عناصر برند قابل انعطاف و انتقال باشد.اگر چه این عنصر می تواند مزیت های برند را با مشتری مطرح سازد،اما البا مفهوم محصول را به شکل غیر مستقیم،کاملا شخصیتی و سایر ویژگی های نامشهود را در ذهن مشتری ها ایجاد کند.
شاید بتوان گفت که طنین ها با ارزش ترین عنصر در ایجاد و تقویت آگاهی از برند برای مشتری ها هستند و البته،نام برند را به شیوه ای هوشمندانه و جذاب تکرار می کنند و این فرصت رمزگشایی از پیام برند و درگیری ذهنی بیشتر را برای مشتری ها فراهم می آورد.مصرف کنندگان گاهی حتی بعد از این که آگهی تبلیغاتی به اتمام می رسد،در ذهن خود این طنین را مکررا مرور می کنند و این امر فرصت آمیختگی بیشتر ذهن و به خاطر سپاری برند را افزایش می دهد.
طنین های آشنا و مشهور می توانند سال های متمادی،پایه و اساس تبلیغات شرکت را تشکیل دهند.به طور مثال ،طنین به کار رفته در تبلیغات Kit Kat که با شعار به خودت زنگ تفریح بده آمیخته می شود از سال 1988 تا امروز به کارگرفته شده است و در تبدیل این برند به ششمین برندبرتر در زمینه ی فروش شکلات در ایالات متحده آمریکا نقش موثری داشته است.
طنین چهار نتی مورد استفاده در آگهی های تبلیغاتی Intel که همراه با شعار Intel Insideپخش می شود،یکی از نمونه های موفق در به کارگیری این عنصر برند به شمار می آید.اگر چه این طنین ها ساده به نظر می رسند،اما اولین نت،آمیخته ای از شانزده صدای مختلف است و برای طراحی آن از ابزارهای موسیقی متعددی مانندفلوت، دایره و...استفاده شده است.