اصول حاکم بر برندسازی

در واقع برندسازی به مفهوم سهم قابل توجهی از بازار موجود نیست بلکه براساس میزان توجهی است که آن برند از افراد جامعه به سمت خود جلب نموده است و حجمی از افکار است که به خود درگیر ساخته است.

درباره برند و ساز و کار ایجاد ، حفظ و گسترش آن بحث های زیادی مطرح شده و میشود. نظرات مختلف اکثرا نکات مشترکی دارند ولی همیشه تفاوتهایی وجود دارد و این تمایز هاست که باعث برتری می شود.
به اصول کلی مسئله ، تقریبا همه اشراف دارند ولی موفقیت در هر کاری با رعایت جزئیات حاصل می شود جزئیاتی که گاهی واقعا ناچیز ، کم ارزش ، غیر قابل توجه و بی فایده به نظر می رسند و گاهی هم بطور کامل از نظرها پنهان هستند و حتی در حاشیه توجه افراد هم قرار نمی گیرند.
با ذکر چند اصل جزئی نگر در این مقوله ، شاید بتوان چشم هایی را گشود و اصولی را تبلیغ کرد که بيشتر مواقع به فراموشی سپرده می شوند.
در واقع برندسازی براساس اعتقاد اکثر افراد به مفهوم سهم قابل توجهی از بازار موجود نیست بلکه براساس میزان توجهی است که آن برند از افراد جامعه به سمت خود جلب نموده است و حجمی از افکار است که به خود درگیر ساخته است.
به عبارت دیگر هر برند ، متشکل از ادارک دیگران نسبت به ویژگی های منحصربه فردش است.
تمایز جويانه ، وقتی که یک برند در حوزه فعالیت خود ، نه بهترین انتخاب ، بلکه تنها انتخاب باشد و صاحبان برند برتری موقعیت خود را نسبت به رقبا در حرفه خویش با آگاهی از خواسته مشتری و نه نیاز وی و کشف مشکلات مشتریان و ارائه راه حل موثر برای آنان و ارائه اطلاعات با ارزش در قالب محتوايي جذاب و ايجاد ارتباط مداوم با مشتري و ارتقاء و پيشرفت مستمر محصول و فراتر رفتن از انتظارات مشتريان و کسب محبوبيتي دوچندان تثبيت مي کنند درميان مردم ، براي اين برند آشنا ، بنايي عظيم از اعتماد شکل خواهد گرفت و ارزش محصولش فزوني خواهد يافت و استقبال از آن در مقايسه با کالاي مشابه در بازار، علي رقم قيمت بالاتر ، با رغبت بيشتري مواجه خواهد شد.
امروزه در بازار ، مشتريان ايده آل هر برند با ارزيابي انتظارات جديد و دريافت احترام ، اعتماد ، اميد ، و کيفيت از جانب برند ، وفاداريشان به آن تحکيم شده و با تمرکز بر حل مشکلات مشتريان و ايجاد ارتباط عميق احساسي بين برند و مخاطب ، تبديل به هدفي روشن ، آگاهانه ، منحصربفرد ، ارزشمند و خارق العاده در ذهن مخاطب خواهد شد.
در اوج موفقيت ، برندينگ باعث افزايش قابليت ديده شدن، افزايش تعداد پيروان، جذب فرصت هاي بيشتر و سبقت از رقبا خواهد شد.
همانا توجه به مشتريان به عنوان وظيفه صاحبين برندها ، همراهي قطعي ، اعتماد عميق ، ارتباط صميمي و رابطه قوي را بنيان مي نهد و با تعاملات بدون وقفه در بازاريابي حرفه اي ، بازخورد منطقي و فوق العاده مقبولي حاصل مي شود.
هر بار که شما آگاهي مقايسه منطقي محصول خويش را براي مشتريان مهيا مي کنيد ، امکان کشف جزئيات تمايز و اختلاف هاي برجسته در محصولات خود را براي آنان فراهم نموده ايد ، و دليل موجه برتري برند خود بر رقبا را با اين راهکار نمايان مي سازيد.
در نهايت بايد گفت که مردم به شدت مجذوب برندهايي خواهند شد که دگرگونه انديشيدن در ساختار استراتژيشان، چالشي براي شرايط فعلي بازار و محصولات موجود ايجاد کند و اين اعتقاد پابرجاست که قطعا يکي از اصول اساسي موفقيت هر برند جستجوي فضايي است که در آن کمبود خدمات و ارزش ها نمايان باشد و مي توان با ورود به اين فضاي خلاء و خلق مقادير زيادي از اين دو گزينه ، راهي روشن به سوي کاميابي در برندينگ گشود و ارزشهاي واقعي را پايدار ساخت.

تهیه کننده:فرید وکیلی

با نظارت:دکتر شهریار شفیعی